Hoe begin je er als ouders aan?

Start het gesprek op. Luister naar je kind!

 • Begin niet morgen, maar vandaag. Wacht niet op een diagnose.
 • Zorg voor een krachtig netwerk.
 • Een positieve aanpak helpt.

Als ouder heb je ongetwijfeld al vrij vroeg door dat je kind moeite heeft om te leren lezen, schrijven of rekenen. De huistaken die je kind meekrijgt, zijn vaak lastig om te maken. Je verliest soms je geduld, wordt boos omdat het zo lang duurt of omdat je kind geen zin heeft in al die pagina’s vol rekensommen of schrijfoefeningen.

Je twijfelt zelf. Moet je aandringen of juist stoppen? Moet je de leerkracht een mail sturen of een nota schrijven bij de huistaak om te zeggen dat het echt niet ging? Je voelt je moedeloos en machteloos.

Deze gevoelens zijn heel herkenbaar en komen in alle gezinnen voor. Alle ouders van kinderen met leerproblemen ervaren thuis vaak moeilijkheden. Sommige ouders herkennen zich ook in het kind. Ze hebben het gevoel de frustraties uit hun kindertijd opnieuw te beleven.

TIPS

Wacht niet op een diagnose


Die is helemaal niet nodig om hulp te zoeken. Scholen moeten de noden van alle leerlingen in kaart brengen en indien nodig onmiddellijk starten met bijkomende hulp.

We leggen dit uit bij zorg op school


Zorg voor een krachtig netwerk


 • Ga in gesprek met je school, dat is de beste start
  Bevraag niet alleen de juf of meester van de klas, maar ook de zorgleerkracht of iemand van het ondersteuningsteam. Wacht ook niet om advies te vragen bij het CLB. Dat is er voor iedere ouder.
 • Zoek een therapeut die je kan helpen
  Een logopedist, orthopedagoog, ergotherapeut of kinesist, al naargelang de problemen. Meestal hebben de scholen of het CLB lijsten van professionals met wie ze vaak werken en die gespecialiseerd zijn in leer- en ontwikkelingsproblemen. Je kan ook kijken op de website van de beroepsvereniging voor logopedisten. Je vindt er makkelijk iemand in je eigen regio. Kijk goed of ze gespecialiseerd zijn in leerstoornissen. Vraag dit na als je contact opneemt.
  www.vvl.be/logopedisten
 • Verdeel de taken en het huiswerk
  Niet alleen mama’s, maar ook papa’s en andere gezinsleden kunnen soms helpen.
  Zoek je huiswerktips?
  → Klik hier voor meer info.


Een positieve aanpak helpt


Kijk niet enkel naar wat níét lukt, maar geef vooral aandacht aan alle zaken die je kind wél kan of probeert zelf te doen.

→ Herken de talenten van je kind