Wie zijn we?

Sprankel Leerproblemen vzw
Vereniging voor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

Kampt je kind met leerproblemen?

Dan zit je met veel vragen.
Sprankel helpt ouders op weg.
Samen zoeken we naar antwoorden.
 

Sprankel is een kleine vereniging die volledig op vrijwilligers draait. Veel van onze medewerkers zijn ervaringsdeskundigen omwille van een eigen leerstoornis of omwille van een leerprobleem bij hun kind. Andere zijn professioneel actief in het onderwijs of de hulpverlening.

Sprankel kan ook rekenen op advies, raad en daad van externe academische experts.
 

RVB Sprankel


 

Historiek en verworvenheden Sprankel vzw   Vereniging zonder winstoogmerk

Sprankel Leerproblemen vzw is een onafhankelijke belangenvereniging die zich richt tot ouders met kinderen, jongeren en jongvolwassenen uit alle onderwijsnetten en tot alle onderwijsniveaus, met inbegrip van het deeltijds onderwijs, het volwassenenonderwijs, het buitengewoon onderwijs, van kinderen die thuis- of privéonderwijs volgen en de studiebewijzen behalen via de centrale examencommissie.


Historiek

Sprankel werd in 1989 opgericht door en voor ouders van normaal begaafde kinderen met leerproblemen. 30 jaar later was het tijd voor een nieuwe wending en ging de vereniging verder onder de naam Sprankel Leerproblemen vzw.

We danken de bijna 3000 gezinnen en professionelen die sinds 1989 trouw en soms jarenlang betalend lid waren. Zo kon Sprankel haar kennis en netwerk uitbouwen.