Activiteiten

  • We delen gratis en laagdrempelig informatie met ouders en belangstellenden via een website, een nieuwsbrief en sociale media.
     
  • We organiseren vorming en gespreksavonden en andere evenementen waar ouders elkaar kunnen ontmoeten.
     
  • We steunen en stimuleren wetenschappelijk onderzoek door onderzoekers en studenten een platform te bieden.