Wie kan je helpen?

Het zorgteam op een school kan bestaan uit de directie, de zorgleerkrachten en/of zorgcoördinator. In het secundair onderwijs spreekt men vaak van leerlingenbegeleiders en graadcoördinatoren. Scholen krijgen voor het bewaken van de zorg op school altijd de hulp en begeleiding van de medewerkers van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), de Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) en het Ondersteuningsnetwerk verbonden aan de school. Scholen en scholengemeenschappen beslissen vrij autonoom hoe ze hun zorgbeleid vorm geven.

TIPS

  • Knoop snel een gesprek aan met de klasleerkracht.
  • Vraag de klasleerkracht wie je verder nog kan aanspreken om van gedachten te wisselen.
  • Kijk op de onthaalpagina van de website van je school. Daar verneem je meestal hoe de zorg op school georganiseerd wordt en wie je kan aanspreken .