Tabel van leer- en andere ontwikkelingsstoornissen

Een probleem in de ontwikkeling is dus soms een ‘stoornis’. Dan heeft die stoornis een naam. Download de pdf's voor info over de verschillende leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Herken je je kind hierin?

Leerstoornissen
lees- en spellingproblemen
Dyslexie
pdf
 
rekenproblemen
Dyscalculie
pdf
Ontwikkelingsstoornissen
(fijn-)motorische problemen
DCD (motorische coördinatieontwikkelingsstoornis)
pdf
problemen met concentratie en aandacht, soms met hyperactiviteit
AD(H)D (aandachtstekortstoornis al dan niet met hyperactiviteit)
pdf
problemen met sociale vaardigheden, communicatie en cognitieve flexibiliteit
ASS (autismespectrumstoornissen)
pdf
taalproblemen
Dysfasie (ontwikkelingsdysfasie)
pdf
problemen met inzicht, interactie en sociale vaardigheden ondanks goede verbale mogelijkheden
NLD (Non-verbal Learning Disabilities) (niet-verbale leerstoornis)
pdf
Studie- en leerproblemen ondanks hoogbegaafdheid
opvallend voorlopen op kennis en inzicht (*)
Hoogbegaafdheid (ontwikkelingsvoorsprong)
pdf

 

(*) Er zijn ook kinderen die problemen hebben met leren en studeren terwijl ze cognitief vrij sterk zijn en zelfs ‘afhaken’ op school wanneer ze onvoldoende uitgedaagd worden of geen specifieke zorg krijgen.

bron: Eureka-Letop (Leer)stoornissen (her)kennen en aanpakken - Do’s en don’ts bij (leer)stoornissen

Al deze kinderen hebben zorgnoden op school. Zij hebben recht op specifieke ondersteuning. Scholen doen aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Lees meer