Hoe samenwerken met ouders?

 • Betrek de leerling van meet af aan. Kinderen zijn al vroeg in staat om mee te zoeken naar wat helpt. Doe dat met respect en niet voor het oog van de andere leerlingen.
   
 • Spreek leerling en ouders samen aan. Betrek de ouders snel en wees transparant over de hulp die je al in de klas aanbiedt.
   
 • Leg ouders uit hoe het zorgsysteem op school werkt. Misschien staat er wel iets over op de website van de school of in het schoolreglement, maar als het er toe doet is de toelichting van de leerkracht echt waardevol. 
   
 • ‘Mijn kind schoon kind’? Wees begripvol voor de verwerking en aanvaarding van ‘moeilijkheden’ die de leerling ondervindt. Twijfel niet aan de goeie bedoelingen van ouders. Erken dat je als leerkracht dezelfde frustraties en machteloosheid ervaart, bij een kind dat het, ondanks de verwachtingen, ‘niet goed doet’. Wees ervan bewust dat ouders die zelf een leerstoornis hebben, gevoeliger zijn voor kwetsende uitspraken.


Hoe kan Sprankel je helpen?


Sprankel heeft ervaring met het verbinden van alle partijen. We slaan een brug tussen ouders, leerling en school. Door ouders goed te informeren en door te werken aan verbindende communicatie. Leerkrachten en ouders willen immers allemaal hetzelfde: gelukkige kinderen die openbloeien en op hun talenten aangesproken worden.

Sprankel denkt mee om onderwijs warm en inclusief vorm te geven. Wist je dat Sprankel deel uitmaakt van de Overleggroep OKLO, de vereniging van ouders voor normaal- en hoogbegaafde kinderen met specifieke leer- en/of ontwikkelingsstoornissen?


Hoe kunnen leerkrachten Sprankel helpen?


 • Wijs ouders de weg naar onze website.
 • Vraag het zorgteam informatie op maat te geven aan ouders die er nood aan hebben.
 • Deel positieve info met ons en met de ouders. Ze hebben er nood aan. Er bestaat teveel doemdenken en negativisme. Dat staat een positieve kijk op groeien en bloeien - ondanks leerproblemen - in de weg.
 • Abonneer je op onze nieuwsbrief en help ons andere ouders te helpen.