Inclusie en gelijke kansen

Inclusie


Inclusie gaat over meedoen, ook al heb je een beperking of handicap. Kinderen met leerproblemen horen thuis in het gewone onderwijs, samen met hun vrienden, broers en zussen. Het is aan de school om de nodige ondersteuning te geven en gepaste redelijke aanpassingen te doen zodat kinderen met leerproblemen optimaal kunnen participeren.


Gelijke kansen


“Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen.” – Albert Einstein

ongelijk onderwijs

Gelijke kansen. De cartoon spreekt boekdelen: geen twee kinderen zijn gelijk. Eenzelfde test voor alle leerlingen – “klim in de boom” – is voor een deel van de ‘dierenklas’ een onmogelijke opgave. Hierbij punten scoren voor het rapport is niet eerlijk!

Voor gelijke kansen heb je ongelijk onderwijs nodig. De leerkracht en de schoolomgeving moeten aangepast worden aan de noden van de leerling, niet omgekeerd. Ondanks hard trainen, véél oefenen en proberen kan een olifant, vis of pinguïn nooit hoog in de boom geraken. Hun sterktes liggen duidelijk op een ander vlak! Het is dus aan de leerkracht om de taak zodanig aan te passen dat ook de olifant, vis of pinguïn ze succesvol kunnen uitvoeren.