Aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Ook op school heeft je kind nood aan specifieke zorg en aanpassingen. In het onderwijs spreekt men dan van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor we vertellen wat de school kan doen om je kind te helpen, leggen we eerst uit wat inclusie en zorg op school betekenen.

De onderwijswetgeving en de aanpak in onze scholen evolueren voortdurend. Sprankel Leerproblemen vzw doet er alles aan om die veranderingen op te volgen.

Hoe wordt de zorg op school vandaag georganiseerd? Sinds 2015 gebruikt het Vlaamse onderwijssysteem het M-decreet als richtlijn om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te ondersteunen. Er wordt aan scholen gevraagd te vertrekken van wat álle kinderen nodig hebben. Dat is even wennen voor ouders. Niet alle klasgenootjes staan op hetzelfde moment ‘even ver’ in hun ontwikkeling of scholing. Ook de ontwikkeling van kinderen of de omstandigheden waarin kinderen opgroeien kunnen sterk verschillen. Cijfers op een rapport zeggen wel iets, maar toch niet alles …

Het M-decreet en het Ondersteuningsmodel verplichten de scholen de onderwijsomgeving aan te passen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. Het uitgangspunt is een inclusieve gedachte waar álle kinderen het recht hebben om les te volgen in de gewone school (inclusie en gelijke kansen).

lees meer over inclusie en gelijke kansen

Om inclusief onderwijs te doen slagen voor kinderen met leerproblemen hebben onze kinderen recht op redelijke aanpassingen. We leggen uit hoe zorg op school wordt georganiseerd.

lees meer over zorg op school