Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

AfdrukkenE-mailadres
Cyriel Van Steen

Jaarverslag Werkgroep Beleid over 2016

Francine Philips

Ons eerste wapenfeit in 2016 is er meteen boenk op.

Op uitnodiging van Ludo Claes, coördinator van KOOGO komen we op 22 maart 2016 naar Brussel (we = Luk VDS, Francine PH. en M.-Chistine Paeye). Een goed bedoelde evaluatievergadering over het M-decreet die helemaal haar doel miste door de terreuraanslag op Zaventem en Maalbeek.

 

Op 16 april 2016 ontvangt de vernieuwde Overleggroep OKLO Hilde Dumelie (nieuwe voorzitter van Sprankel) ter kennismaking, en Martine Vranken die de werking van UNIA komt voorstellen en kijken hoe we kunnen samenwerken. We verzamelen ervaringen met het M-decreet bij de leden-verenigingen en beslissen onszelf opnieuw op de kaart te zetten bij Minister van Onderwijs Hilde Crevits door middel van een gezamenlijke brief. We willen ons ook informeren omtrent de conceptnota leerlingenbegeleiding en de hervorming van het secundair onderwijs.

 

Op 19 mei 2016 nemen we deel aan een eerste feedbackmoment over inclusief onderwijs bij UNIA met deelnemers uit onderwijs, CLB, pedagogische begeleiding en ouders (we = Francine Ph., Hilde Dumelie en Machteld VO). Luk VDS en Sandrine De Coster waren ingeschreven maar moesten zich ziek melden.

 

Op 25 mei 2016 vertrekt de brief naar Minister Crevits met nog maar eens onze brochure M-decreet er in.

 

Op 30 juni 2016 brengen we in de Overleggroep OKLO verslag uit van het overleg op UNIA, buigen we ons voor het eerst over de teksten van de hervorming S.O., en stellen we vast dat we nog geen enkele reactie kregen van de Minister op ons gezamenlijke brief. We vernemen wel dat een bijeenkomst gepland is op het kabinet op initiatief van kabinetsmedewerker Leen Van Heurck.

 

Op 21 september 2016 worden we verwacht op het Kabinet Onderwijs om ingelicht te worden over de plannen van de Minister omtrent de hervorming van GON en ION. Ter voorbereiding sturen we al een eerste tekst namens de Overleggroep OKLO om onze belangrijkste knelpunten te verwoorden. We krijgen een Consultatienota ‘Krijtlijnen voor de uitbouw van een ondersteuningsmodel’ te lezen. Blijkt achteraf dat een werkgroep daar al een dik jaar mee bezig is. We mogen ‘mee denken en onze mening geven’. Wij blij!! Aanwezig zijn: Tin Elsen, Marleen Jans, Machteld VO, Luc Mazereel, Francine Ph., Luk VDS.

 

Op 5 oktober 2016 verwelkomen we in de Overleggroep OKLO Martine Buyle (voor NLD-vereniging) en Marleen Jans (voor Sprankel). We stellen vast dat al onze plannen doorkruist zijn. Het ondersteuningsmodel van de Minister krijgt nu absolute prioriteit. We organiseren ons binnen OKLO om via mail zo snel mogelijk te kunnen reageren op de verbeterde versie van de consultatienota die binnen afzienbare tijd beloofd is. Die verbeterde versie komt binnen op 7 oktober. Commentaren van diverse verenigingen lopen binnen. We (= Luk VDS en Francine) zitten samen op 17 oktober en vatten ze samen in een document ‘voorlopige bedenkingen’ en sturen ze door.

 

Op 19 oktober 2016 zitten we op het Kabinet om verder door te denken over hoe we het ‘ondersteuningsmodel’ willen zien en hoe voor ons ‘inclusief onderwijs’ er zou moeten uitzien. Er wordt opnieuw een verbeterde versie van de consultatienota in het vooruitzicht gesteld tegen 21 oktober. We krijgen tijd tot 30 november om onze achterban te consulteren en te reageren.

 

Op 23 november 2016 overlopen we in de Overleggroep OKLO nog eens alle elementen van het voorstel van ondersteuningsmodel.

 

Op 27 november zitten Luk VDS en Francine nog eens samen om onze commentaar af te werken.

 

Op 30 november vertrekt vanuit Overleggroep OKLO de officiële samenvatting van alle ‘Bedenkingen en Commentaar’ van de verenigingen naar het Kabinet Onderwijs.

 

Op 5 december 2016 zitten we opnieuw op het Kabinet Onderwijs. Theo Mardulier heeft dan een synthesetekst klaar waarin de bedenkingen van alle ouder- en belangenverenigingen verwerkt zijn, ook de onze. Het is deze synthesetekst die we van commentaar voorzien en aanvullen. Theo belooft de verbeterde en aangevulde versie ter goedkeuring vóór eind december 2016.

 

We eindigen het jaar 2016 in grote stilte.

 

De clash komt binnen op 10 januari 2017 waar we vernemen dat de Minister van Onderwijs van de Vlaamse Regering de toelating heeft gekregen om een ‘Nota Ondersteuningsmodel’ in te dienen bij de VLOR. De herwerkte synthesenota, die binnenkwam op 3 januari 2017 hoefden we dan eigenlijk niet meer goed te keuren.

 

Vervolg in de volgende Algemene Vergadering van Sprankel vzw.

 

Hoeselt, 18 maart 2017

 

SAMENVATTEND DE VERGADERDATA

Ouder- en Belangengroepen:    22/03/2016

UNIA:                                              19/05/2016

Kabinet Onderwijs:                      21/09/2016, 19/10/2016, 5/12/2016

Overleggroep OKLO:                    16/04/2016, 30/06/2016, 5/10/2016, 23/11/2016

Luk en Francine                            28/11/2016

Laatst aangepast op mrt042018
rbdjav