Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

AfdrukkenE-mailadres

Kan men dyslexie behandelen?

Dyslexie is geen ziekte. Je kan het niet krijgen zoals je een longontsteking oploopt. En je kan er dus ook niet van genezen. In die zin kan men niet spreken van behandeling of therapie. Begeleiding is het juiste woord. En deze begeleiding is niet alleen nodig, maar doet ook vaak wonderen in verband met de ontwikkeling en de ontplooiing van het kind.

Dyslexie gaat niet over. Je wordt er mee geboren. Het is dikwijls erfelijk en soms zijn er reeds bij de kleuter signalen die ons tot waakzaamheid manen. Als kinderen niet veel woorden kennen, niet goed kunnen stukjes in woorden horen (fonemisch bewustzijn), de namen van de kleuren of van de klasgenootjes niet onthouden, problemen hebben met het zien van kleine verschillen, problemen hebben met het snel benoemen van prenten e.d. dan is dit zeker 'op te volgen'.
Bij een kleuter spreekt men echter nog niet over dyslexie. Het leren lezen begint immers pas vanaf het 1e leerjaar.

Kunnen lezen en foutloos schrijven is in onze maatschappij natuurlijk wel heel belangrijk, veel belangrijker dan pakweg 100 jaar geleden. Vandaar dat er nu zo veel aandacht aan besteed wordt.

Men moet deze kinderen dus zeker helpen maar men staat wel voor een ernstige en hardnekkige hinderpaal: dyslexie is wel degelijk een leerstoornis. En daar heeft niemand schuld aan, niet de ouders, niet de leerkracht en zeker niet het kind.

Helpen kan:

  • Door in het kind te blijven geloven en het aan te moedigen (stimuleren)
  • Door het zaken op een andere manier te laten doen en door hulpmiddelen aan te reiken (compenseren)
  • Door alle didactische middelen te gebruiken om het toch vooruit te helpen, en door hulp van specialisten in te roepen (remediëren)
  • Door ons te beperken tot wat echt belangrijk is om vooruit te kunnen. Door niet altijd te focussen op het probleem maar ook de talenten van het kind te benadrukken (relateren, relativeren)
  • Door soms toe te geven dat iets echt niet lukt en het dan ook niet meer of nog niet te eisen (dispenseren)

Men gebruikt het letterwoord STICORDI om het geheel van maatregelen aan te geven waarmee men het kind met dyslexie kan helpen.

Laatst aangepast op okt172008
rbdjav