Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

AfdrukkenE-mailadres

Bestaat er een test om dyslexie vast te stellen?

Eigenlijk niet.
Er bestaat wel een test om uit een grote groep kinderen bvb. die kinderen te halen die tot de risicogroep horen. CLB-medewerkers horen deze test te kennen.

Om echt uit te maken of een kind dyslexie heeft, moet een ervaren psycholoog/pedagoog/ orthopedagoog/neurolinguïst/logopedist veel verschillende zaken bij het kind toetsen met diverse proeven bvb. leessnelheid met de 1- of 3- minuuttest, leesniveau met de AVI-proeven, snel kunnen benoemen van prenten, gevoel voor rijm, ritmetest, auditieve discriminatie met aanwijsprentjes, dictee  enz. ... .

Bovendien moeten de leestechniek en de vorderingen van het kind vergeleken worden met wat men normaal voor dit kind kan verwachten op die leeftijd en na zoveel weken, maanden, jaren les in lezen en spellen.
Dit vraagt ervaring in het observeren en systematiek in het onderzoek.

Laatst aangepast op okt172008
rbdjav