Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

AfdrukkenE-mailadres

Zijn er signalen voor dyslexie?

Het kind slaagt er niet of moeizaam in om aan bepaalde symbolen op papier (letters, lettergroepen) een klank (foneem) vast te knopen.
Bvb. je ziet de letters s,c,h en je moet ze uitspreken als sch in schaar
        je ziet de letters e,u en je moet ze uitspreken als eu in deur
Dyslexie merk je dus pas als het kind luidop leest. Je hebt kinderen die perfect de inhoud van een tekst mee hebben door stillezen (ze kijken dan als het ware naar de fotootjes van de woorden), maar die er niet in slagen om diezelfde tekst zonder fouten luidop voor te lezen.

--> Mensen met dyslexie moeten vaak nadenken over deze koppeling tussen het (letter)teken en de klank en lezen dus trager dan normale lezers voor wie deze koppeling een 'automatisme' is geworden.

Bij dysorthografie keren we de zaken om. Het kind hoort een woord en moet die klanken omzetten in symbolen op papier. Bij de meeste woorden is "horen" alleen niet genoeg. Je moet ook dingen over het woord weten en onthouden.
Bvb. Het verschil tussen weide en wijde kan je niet horen. Je moet ook weten dat 'de koe staat in de weide' met e,i en dat 'de wijde wereld' een gestipte ij krijgt.

Kinderen met dyslexie hebben het ook moeilijk met 'afspraken waarbij je niet kan redeneren' en met 'geheugen'.

Laatst aangepast op okt172008
rbdjav