Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

AfdrukkenE-mailadres

Vanwaar komt de term dyslexie?

In de termen dyslexie en dysorthografie herkent men vier woorddeeltjes. Ze stammen alle vier uit het (oude) Grieks.

Het voorvoegsel 'dys-' wordt gebruikt in samenstellingen om alles aan te duiden wat niet goed gaat, wat moeizaam loopt, wat zwaar en traag verloopt.
Het  woorddeel '-lexie' komt van 'lexicon' en verwijst naar alles wat met woorden te maken heeft.
'Ortho-' komt van 'orthos' en geeft aan wat recht is, wat goed is, wat overeind blijft.
Het woorddeel '-grafie' tenslotte is afgeleid van 'graphein' en betekent schrijven

Dyslexie betekent dan: Zeer moeizaam leren lezen en/of spellen, ondanks goede aanpak en zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak.

Dysorthografie betekent: Moeilijk kunnen leren correct spellen/foutloos schrijven, ondanks goede aanpak en zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak.

Dyslexie en dysorthografie komen meestal samen voor en worden dan ook dikwijls in één adem genoemd. Eigenlijk valt dysorthografie onder de noemer dyslexie. We gebruiken voortaan enkel het woord 'dyslexie' om beide aan te duiden.

Laatst aangepast op sept142008
rbdjav