Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

AfdrukkenE-mailadres
Cyriel Van Steen

Inhoud tijdschrift

Inhoud tijdschrift 2017-2
DE VOORZITTER AAN HET WOORD... H. Dumelie

4

WERKING SPRANKEL VZW
Uit de raad D. Roziers

6

Nieuws uit de provincies

7

GETUIGENISSEN
Ge zijt een BLO mama

14

UIT DE WERELD VAN DE DESKUNDIGEN

Dyslexie of Dyscalculie, niet de schuld van het onderwijs
A. Desoete 17

ACTIVITEITENKALENDER

32

INFOMAPPEN EN PUBLICATIES VAN SPRANKEL VZW

37

Laatst aangepast op mei092017
rbdjav