Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

AfdrukkenE-mailadres
Cyriel Van Steen

Inhoud tijdschrift

Inhoud tijdschrift 2016-4
DE VOORZITTER AAN HET WOORD... H. Dumelie

4

STATUTAIRE ALGEMENE LEDENVERGADERING 6
WERKING SPRANKEL VZW
Uit de raad D. Roziers

8

Nieuws uit de provincies

9

GETUIGENISSEN
Zo kan het ook

14

UIT DE WERELD VAN DE DESKUNDIGEN

Faalangst
Start Media 15

MEN MELDT ONS
Congres Netwerk Leerproblemen 25
Hernieuwing Lidgelden 26
ACTIVITEITENKALENDER

28

INFOMAPPEN EN PUBLICATIES VAN SPRANKEL VZW

33

Laatst aangepast op feb242017
rbdjav