Privacy Verklaring Nieuwsbrief

Sprankel hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit onder meer dat :