Nieuwsbrief WVl 2013 06 13
alt

Afdeling provincie West-Vlaanderen

Beste sympathisant,

Het schooljaar vliegt voorbij.
Weet dat Sprankel West-Vlaanderen het werkjaar 2014-2015 voorbereidt. Hopelijk mogen we ook volgend jaar kennis maken met ouders, leerkrachten, begeleiders, .. die de werking van Sprankel leren kennen. Jullie zijn uiteraard van harte welkom en kunnen steeds bij ons terecht voor een babbel. Jullie kunnen ons ook bereiken via de contacttelefoon of e-mail.

Sprankel blaast volgend jaar 25 kaarsjes uit. We ondervinden dat ouders steeds beter geïnformeerd zijn, maar emotioneel blijft een kind met een leerstoornis toch soms zwaar wegen op een gezin. Net voor dat aspect kan Sprankel soms wel het verschil maken. Onze vereniging zorgt ervoor dat je er niet alleen voor staat.

Sprankel West-Vlaanderen i.s.m o.a. de Gezinsbond, Opvoedingswinkel, Reddie Teddy, Blij en Gezond, Gezondheidsbib, ….. nodigen u van harte uit:

"ZoalsIk.be" kinderen en jongeren

met een (leer)beperking

in woord en beeld

 

Inhoud

Psycho-educatie is een methodiek binnen de hulpverlening om mensen met een stoornis, ziekte of handicap te voorzien van vaardigheden om hun leven op hun manier in handen te nemen (Vermeulen, 2005).

Er gebeuren heel wat inspanningen om informatie over (leer)stoornissen herkenbaarder en toegankelijker te maken voor al wie zich hierin wil verdiepen:
- ouders van kinderen met een (leer)stoornis,
- leerkrachten,
- hulpverleners.


Vaak blijft het hoofddoel echter het informeren van volwassenen en dan voornamelijk via geschreven bronnenmateriaal.

Tijdens deze lezing willen we dieper ingaan op bronnenmateriaal gericht op psycho-educatie met de klemtoon op wat kinderen, jongeren en jongvolwassenen zelf aanbrengen als essentiële, doorleefde kennis over hun beperking of stoornis.

Spreker
Kim Maes en Annemie Schepens


Plaats
Daverlo, cultuurzaal, Dries 1, 8310 Assebroek


dinsdag 24 september 2013 om 19h30

Inkom
Leden: 3 €/ niet-leden: 6 € / studenten: 2€
Inclusief drankje. Iedereen welkom

Inschrijving
Graag via de website of mail naar west-vlaanderen@sprankel.be

Affiche klik hier
Wij vinden het leuk als je ze ook ophangt op een goed zichtbare plaats. Zo vinden anderen misschien ook de weg naar Sprankel.

Onze volgende activiteiten

- Gelukkige kinderen? Kies voor hun talent!!!
- Dyscalculie: begrip vanuit de omgeving telt dubbel
- Klik hier voor ons jaaroverzicht 2013

Tip

19-25/10/2013 ‘Gelukkige kinderen? Kies voor hun talent!’,
beurs met als thema: leerstoornissen

H
of Lanchals, Oude Burg 23, 8000 Brugge
organisatie Gezondheidsbib

Stuur deze uitnodiging gerust door aan andere geïnteresseerden

Voor meer info: west-vlaanderen@sprankel.be

www.sprankel.be

050 82 33 54