Nieuwsbrief Sprankel Oost-Vlaanderen maart 2016
alt

Afdeling Oost-Vlaanderen nodigt uit:

 

 


Cultureel Centrum Meulestede, Meulesteedsesteenweg 515, 9000 Gent


Maandag, 18 april 2016 om 20u

M-Decreet  -  Panelgesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Hoe verloopt het in de praktijk?

Geleid gesprek tussen ouders, scholen en experts uit het CLB, scholen, behandelingscentra.

 


We zoeken antwoord op uw concrete vragen.

Uit verzuchtingen van ouders zien we dat de toepassing van de zorg op de basis- en vooral secundaire scholen nog vaak moeizaam verloopt. Er rijzen veel vragen rond de rol van het CLB en de verantwoordelijkheid van de scholen. Leerkrachten gaan op zoek hoe ze de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 'haalbaar' kunnen houden.

Sprankel wil benadrukken dat het positief en constructief samenwerken van ouders en hun kinderen en van de scholen, het CLB en de ondersteunende externe diensten van het allergrootste belang is! We willen knelpunten bespreken en goede praktijkvoorbeelden naar voor brengen.

Begeleider: Sandrine De Coster, logopediste, docent aan de Hogeschool Gent en ervaringsdeskundige als ouder van een zoon met dyslexie

Toegangsprijs: 5 euro / studenten 3 euro / leden van Sprankel gratis op vertoon van lidkaart

Inschrijven: www.sprankel.be/agenda/oost-vlaanderen

U kan - indien u dit wenst - op het inschrijfformulier reeds uw vragen formuleren.