Sprankel afd. Oost-Vlaanderen Nieuwsbrief jan2016

Afdeling provincie Oost-Vlaanderen

Gelukkig nieuwjaar! De ploeg van Sprankel Oost-Vlaanderen wenst iedereen een goede start toe in het nieuwe jaar. We bundelen onze krachten om de toekomst voor iedereen positief en ‘Sprankelend’ te maken. Elke stap vooruit telt.

De onderwijshervormingen kunnen nieuwe perspectieven bieden. Wij vinden het daarom belangrijk om op verstaanbare wijze het nieuwe kader - het ‘M-decreet’ - uit te leggen aan onze leden en belangstellenden.


Voordracht in samenwerking met SIG

Dinsdag
, 23 februari 2016
19u30 tot 22u

Kansen in het M-decreet voor ouders,
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, leraren en scholen”


Sprekers: Francine Philips, orthopedagoog en
Luk Van Den Steen, pedagoog

LET OP: gaat door in de nieuwe locatie van Sig !
Sig vzw, Pachthofstaat 1, 9308 Gijzegem (Aalst) Op www.sig-net vind je alle informatie over de bereikbaarheid.

 

Inschrijven verplicht: www.sig-net.be/ Vormingen/breed publiek/ Code 243

Toegangsprijs:

  • leden van Sprankel: gratis op vertoon van lidkaart
  • iedere andere belangstellende: 5 euro aan de ingang

Voor infooost-vlaanderen@sprankel.be / www.sprankel.be


Inhoud

Bij de invoering van het M-decreet blijven er nog heel veel vragen.

In deze lezing zullen we stilstaan bij de betekenis van het M-decreet voor ouders, de belangrijkste veranderingen in het onderwijs als gevolg van het M-decreet en de positieve kansen voor ouders, leerlingen, leraren en scholen in het M-decreet.

Het M-decreet wil een antwoord geven op de vraag: wat heeft deze leerling nodig om te slagen in het onderwijs?

Het decreet is een bruikbaar hulpmiddel bij je zoektocht naar gepaste maatregelen voor je kind met specifieke onderwijsbehoeften. Een genuanceerd positief verhaal met echte kansen voor de toekomst van je kind, ook als er nog geen duidelijke diagnose is. Het M-decreet is een belangrijke stap naar meer inclusieve leerzorg in ons onderwijs (gewoon basis-, gewoon secundair en buitengewoon onderwijs). Er is ruimte voor vragen voorzien.

Doelgroep: De activiteit is bedoeld voor ouders, grootouders en leraren.

 

Brochure KANSEN IN HET M-DECREET, uw gids door het nieuwe decreet. Verstaanbaar geschreven voor ouders en scholen.

8 euro

aan de Sprankelstand

Is ook een leidraad bij de voordracht. We voorzien geenPowerpoint na de presentatie.


 

Wat volgt nog?        Bekijk onze activiteitenkalender.

Neem een affiche mee naar de school van je kind.

Affiche Sprankel OVL 2016_02_23 M-decreet.pdf

Activiteitenkalender Sprankel OVL 2016-1.pdf