Sprankel afd. Oost-Vlaanderen Nieuwsbrief januari 2015

alt

Afdeling provincie Oost-Vlaanderen

 

Beste sympathisant,

Vooreerst aan allen van harte de beste wensen voor een schitterend en deugddoend 2015.

Na een boeiende studiedag op 22 november 2014 en een welverdiende rustperiode tijdens de eindejaarsfeesten willen we onze werking terug opstarten.

Graag nodigen wij u uit op onze volgende activiteit:

Dinsdag 10 februari 2015

van 19u30 tot 22u

FAALANGST OP SCHOOL

Praktische tips voor ouders

Voordracht door Marleen Jans, psychotherapeut

We moeten eerlijk zijn: in onze maatschappij ligt de lat voor presteren vrij hoog. Meer dan ooit moeten kinderen het onderste uit de kan halen. Men houdt soms wel rekening met de aanwezigheid van ontwikkelings- of leerstoornissen, maar dan nog.

Medicamenteuze ondersteuning, revalidatietherapie, bijlessen in de zorgklas en dikwijls ook nog naschoolse bezigheden waarbij een lerend aspect aanwezig is (bv. muziekschool), het is allemaal veel!

Ook voor de beste leerlingen kan het allemaal wel eens te veel worden of zorgen omstandigheden voor faalangst. Het is een dunne grens tussen perfectionisme en angst om te falen.

Aan ons, ouders om de faalangst voor te zijn zodat kinderen het vertrouwen in zichzelf niet verliezen.

In deze voordracht geven we tips en uitleg over hoe je dit als ouder kan aanpakken.

Wij organiseren deze voordracht in samenwerking met
Sig, sterk in grenzen verleggen.

 

Van harte welkom in de lokalen van Sig vzw,
Kerkham 1, 9070 Destelbergen

Inkom
Leden van Sprankel: gratis op vertoon van lidkaart
Iedere andere belangstellende hartelijk welkom: 5 euro
Vooraf inschrijven verplicht via deze link

Affiche zien of afdrukken? Klik hier

 

 


Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ooit via e-mail of via de website contact nam met Sprankel vzw.
Wens je geen nieuwsbrief meer te ontvangen, dan kan je hier