Sprankel afd. Oost-Vlaanderen Nieuwsbrief oktober CORRECTIE
alt

Sprankel afd. Oost-Vlaanderen

 

Beste sympathisant,

Met deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar willen we een bijzonder jaar op gang trekken. Je kan in Oost-Vlaanderen nog terecht voor een activiteit in oktober, maar op zaterdag 22 november trekken we met zijn allen richting Hasselt. Sprankel vzw blaast dan immers 25 kaarsjes uit en voor die gelegenheid organiseren we een nationale studiedag onder het thema: Leerproblemen. Een wereld van verschil !

Niet te missen !! Het gebeurt immers niet zo dikwijls dat een studiedag helemaal mikt op een publiek van ouders. Een prachtige gelegenheid ook om andere ouders te ontmoeten en van gedachten te wisselen met de aanwezige sprekers en met de vrijwilligers van Sprankel. De folder met het volledige programma ontving je reeds via ons tijdschrift. Alle informatie en inschrijven enkel via onze website www.sprankel.be

Graag nodigen wij u in Oost-Vlaanderen nog uit op onze volgende activiteit:

Maandag DINSDAG 21 oktober 2014 om 19u30

DYSCALCULIE

Hoe kan ik als ouder concreet helpen?

In samenwerking met SIG Destelbergen

 

Dyscalculie betekent letterlijk 'niet kunnen berekenen'. Deze ontwikkelingsstoornis duidt op ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van rekenen en wiskunde. Kinderen met de diagnose dyscalculie kunnen leren rekenen, maar het duurt langer en het moet op een andere manier aangeleerd worden. Een opdracht voor zowel het kind als zijn ouders en leerkrachten!

In deze voordracht stellen we een aantal leuke werkwijzen voor en gaan we ook in op de andere kanten van de zaak:
Hoe kan de communicatie ouder/school vlotter verlopen?
Hoe hou je het kind gemotiveerd om meer inspanning te blijven doen voor een resultaat dat sowieso lager ligt?
Tot hoever ga je met bijsturen? Wat zie je door de vingers? Hoe bepaal je realistische doelstellingen? Wat is haalbaar voor je kind?

Verder komen een aantal praktijkvoorbeelden aan bod van oudere kinderen met dyscalculie: hoe ervoeren ze de revalidatie en wat levert het hen op vandaag?

 

Hilde Heuninck is zelfstandig logopediste en specialiseerde zich in de begeleiding van rekenproblemen.

 

Van harte welkom in

SIG Sterk in grenzen verleggen
Kerkham 1, 9070 Destelbergen

Wegwijzer

Inkom

Leden van Sprankel: gratis op vertoon van lidkaart
Iedere andere belangstellende hartelijk welkom: 5 euro.
Vooraf inschrijven is verplicht via deze link

 

Affiche zien of afdrukken? Klik hier

 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ooit via e-mail of via de website contact nam met Sprankel vzw.

Wens je geen nieuwsbrief meer te ontvangen, dan kan je uitschrijven