Sprankel afd. Oost-Vlaanderen Nieuwsbrief maart 2014

 

alt

Afdeling provincie Oost-Vlaanderen

 

Beste sympathisant,

 

Het 2e trimester is al een eind gevorderd. Het wordt een lang trimester want Pasen valt laat dit jaar. Alle reden dus om er met frisse moed tegenaan te gaan.

We leven allemaal in spanning want, als alles goed gaat, zal op 12 maart het M-decreet in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement gestemd worden. Eindelijk komt er dan uitzicht op een recht op redelijke aanpassingen voor onze kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

 

Aan hogeschool en universiteit is men daar al langer mee bezig.

Onze eerstvolgende voordracht komt dan ook net op tijd.


DINSDAGAVOND 18 MAART 2014 OM 19u30

VERDER STUDEREN MET DYSLEXIE EN/OF DYSCALCULIE

IN HET HOGER ONDERWIJS

Dubbelvoordracht in samenwerking met SIG in

Destelbergen, Kerkham 1


Er bestaat veel onzekerheid over de impact van dyslexie en dyscalculie op de toekomst van de persoon die ermee te kampen heeft.

Deze stoornissen zeggen niets over de intelligentie van de jongere of wat hij op vlak van studies zou kunnen bereiken. Maar omdat lezen en cijferen nu eenmaal de basis zijn van het schoolse leren zijn er uiteraard veel obstakels.

Wat zijn de voorwaarden om verder te kunnen studeren? Wat wordt concreet verwacht van een student en wat kan de hogeschool of universiteit voorzien om te helpen? Waar vind je steun?

 

Charlotte De Langhe en Valérie Van Hees werken resp. voor de UGent en voor de hogescholen als verantwoordelijke zorgcoaching.

 

De toekomstige studenten zijn expliciet mee uitgenodigd.

 

Vooraf inschrijven is ditmaal verplicht.

Klik daarvoor op deze link. De voordracht draagt code 233.

Doe dit vóór 14 maart.

Als lid van Sprankel kom je gratis binnen.

Ieder ander betaalt 5 euro aan de ingang.


We zijn dankbaar als je onze affiche wil uithangen of verspreiden


 

Voor meer info, klik hier (contact) of hier (agenda)

 


Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ooit via e-mail of via de website contact nam met Sprankel vzw.
Wens je geen nieuwsbrief meer te ontvangen, dan kan je uitschrijven