Sprankel Oost-Vlaanderen Nieuwsbrief januari 2014

 

alt

Afdeling Oost-Vlaanderen

 

Beste sympathisant,

 

We hebben met zijn allen de overstap van oud naar nieuw gemaakt. Hopelijk mogen we later aan 2014 terug denken als het jaar waarin kinderen met specifieke onderwijsbehoeften recht kregen op leerzorg dankzij het M-decreet.

 

Wij werken intussen ijverig voort en nodigen je graag uit op onze eerstvolgende voordracht:

 

Maandag 20 januari om 20u

HOE LEZEN LEUK HOUDEN, OOK ALS HET MOEILIJK GAAT

Dubbelvoordracht

 

Als het lezen op school moeilijk loopt, en het kind slaagt er niet in, na het aanvankelijk lezen, om voldoende vlotheid te verwerven, dan krijgen ouders vaak het advies om thuis extra te lezen met hun kind. Hoe kan je dit als ouder goed aanpakken?


Luk Van Den Steen is pedagoog en auteur van “De boekensteun voor moeilijke lezers”. Hij vertelt ons wat te doen als kinderen niet graag meer lezen of moeite hebben met het lezen. Hoe kan je als ouder 'leesplezier' ondersteunen bij je kind met leesproblemen?


Saskia Boets is communicatieverantwoordelijke bij de Luister-puntbibliotheek. Zij toont ons de vele concrete mogelijkheden van Luisterpuntbibliotheek, luisterlezen, Daisy-speler e.a.


Wij spreken met deze voordracht vooral ouders en leerkrachten aan van een kind vanaf ongeveer 8 jaar (eind 2e, begin 3e leerjaar) tot 14 jaar.

 

 

We zijn dankbaar als je onze affiche wil uithangen of verspreiden

 

WAAR? CCMeulestede, Meulesteedsesteenweg 515-517, 9000 Gent

 

TOEGANGSPRIJS

leden van Sprankel: gratis op vertoon van lidkaart

studenten: 3 euro op vertoon van studentenkaart

iedere andere belangstellende hartelijk welkom : 5 euro.

Vooraf inschrijven hoeft niet.

 

Voor meer info, klik hier (contact) en hier (agenda)

 

Noteer ook reeds

Maandag 17 februari

Met een leerprobleem naar het secundair onderwijs: begeleid gesprek onder ouders

 Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ooit via e-mail of via de website contact nam met Sprankel vzw.
Wens je geen nieuwsbrief meer te ontvangen dan kan je uitschrijven