Sprankel Oost-Vlaanderen Nieuwsbrief oktober 2013

Untitled Document

alt

Afdeling provincie Oost-Vlaanderen


Beste sympathisant,

Een nieuw schooljaar is alweer begonnen. Ook wij van Sprankel afd. Oost-Vlaanderen vliegen erin en hebben een mooi programma voor jullie klaar.
Het wordt een afwisseling van voordrachten en groepsgesprekken waar ieder zijn gading vindt.

Hierbij alvast de uitnodiging voor een opener van formaat.

We spreken met deze voordracht onze ouders aan en vooral ook de leerkrachten en aspirant leerkrachten moderne vreemde talen in alle scholen en op alle niveaus.


Maandagavond 21 oktober om 20u

DYSLEXIE EN VREEMDE TALEN

WIM TOPS

Auteur van het gelijknamige boek

 

Het leren van moderne vreemde talen op de lagere en de middelbare school is voor leerlingen met dyslexie vaak een grote uitdaging.
Wim Tops schreef samen met Gitte Boons een praktisch handboek dat inzichten en handvatten aanreikt voor de begeleiding van leerlingen met dyslexie bij het vak Frans en Engels.
In deze lezing schetst hij een actuele wetenschappelijke stand van zaken over dyslexie en tweedetaalverwerving.
Vanuit de praktijk vult hij dit aan met veel concrete tips en heldere adviezen over de instructie, de remediëring en de evaluatie van lees-, schrijf-, spreek-, en luistervaardigheden in moderne vreemde talen. Er wordt ook dieper ingegaan op hulpmiddelen en onderwijsmaatregelen die een steun kunnen zijn voor leerlingen met dyslexie om vlotter moderne vreemde talen aan te leren.

 

dr. Wim Tops is romanist en neurolinguïst.
Hij werkte verschillende jaren als leerkracht Frans in het secundair onderwijs.
In 2012 behaalde hij een doctoraat in de Psychologie aan de Universiteit Gent over dyslexie bij jongvolwassenen.
Momenteel is hij werkzaam als docent aan de Universiteit van Groningen waar hij onderwijs geeft in en onderzoek doet naar dyslexie en taalontwikkelingsstoornissen.

 

WAAR? CCMeulestede, Meulesteedsesteenweg 515, 9000 Gent

 

INKOM

Leden (ouders) en personeel van leden (organisaties) komen in principe gratis binnen op vertoon van de lidkaart
Studenten betalen 3 euro op vertoon van hun studentenkaart
Iedere andere belangstellende is zeker welkom, maar betaalt 5 euro aan de ingang


Voor meer info, klik hier (contact) en hier (agenda)

Affiche