Nieuwsbrief Sprankel Oost-Vlaanderen_2017_maart
alt


Afdeling provincie Oost Vlaanderen

 

DINSDAGAVOND  25 april 2017  om 19u30 in  Gijzegem (Aalst)

 

Leren op school, het gaat vanzelf… MAAR NIET BIJ ONS KIND !?!

Ria Van Noyen

Psychologe in het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen te Gent en in

DiNaMo Lochristi, multidisciplinaire groepspraktijk.


Leren op school gaat niet altijd vanzelf.

Wat doe je als ouder als je kleuter het niet doet als alle andere?

Wat doe je als het mis loopt in de lagere school?

Wanneer grijp je in en op wie doe je een beroep?

Wat kan de school doen en het CLB?

Wanneer is verder onderzoek nodig?


Het is belangrijk om leerproblemen vroegtijdig op te sporen en hulp te organiseren. Gebeurt dit niet tijdig, dan lopen kinderen of jongeren niet alleen een leerachterstand op, maar raken ze ook ontmoedigd en ontwikkelen ze een negatief zelfbeeld, met alle gevolgen van dien.

Ieder kind of jongere, zelfs volwassene, met leerproblemen heeft recht op een degelijk onderzoek en aangepaste begeleiding. In deze voordracht worden de eerste signalen besproken die erop kunnen wijzen dat uw kind een probleem heeft met leren. We bespreken mogelijke leer- of ontwikkelingsproblemen die zich kunnen aanbieden. We bekijken wat u als ouder het beste kunt doen, welk parcours u het best kunt volgen.


Plaats:    Sig vzw, Pachthofstaat 1, 9308 Gijzegem (Aalst)

Toegangsprijs: inkom 5 euro / leden Sprankel gratis op vertoon van lidkaart

Inschrijven: www.sprankel.be/agenda/oost-vlaanderen

Info: oost-vlaanderen@sprankel.be

 

Organisatie in samenwerking met alt

 

Klik hier voor affiche.

Hang ze uit op school of geef ze aan wie interesse heeft.

Dank bij voorbaat.Dit is een automatische e-mail. Gelieve hier niet op te antwoorden.