Nieuwsbrief Sprankel Oost-Vlaanderen_2017_januari
alt


Afdeling provincie Oost-Vlaanderen

Gelukkig nieuwjaar aan alle ouders en professionelen en welkom op onze activiteiten.


Maandag, 13 februari 2017 om 20u

CC Meulestede, Meulesteedsesteenweg 515-517, 9000 Gent

 

De impact van leerstoornissen
op het socio-emotioneel welbevinden
van kinderen en jongeren.

 

Prof. Dr. Pol Ghesquière, KU Leuven, Gezin- en Orthopedagogiek

In deze voordracht wordt op deze problemen ingegaan. We willen nagaan welke elementen een rol spelen bij het ontstaan van gedrag- en emotionele problemen in samenhang met leerproblemen. We gaan op zoek naar hoe men daar thuis en op school kan op inspelen. Voor de bespreking van deze thema’s maken we gebruik van inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek en van ervaringen in de klinische praktijk. De bedoeling is om ouders en leerkrachten een aantal inzichten te verschaffen die moeten toelaten op een betere manier met kinderen met leerproblemen om te gaan.


Pol Ghesquière is als gewoon hoogleraar verbonden aan de onderzoekseenheid Gezin- en Orthopedagogiek van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is er titularis van de vakken over leerstoornissen (met inbegrip van remediërend onderwijs). Zijn onderzoekswerk bestrijkt diverse aspecten van theorievorming, diagnostiek en behandeling van leerproblemen in het algemeen en dyslexie en dyscalculie in het bijzonder.

Prof. Ghesquière is voorzitter van het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen.

Inschrijven verplicht: www.sprankel.be/agenda/oost-vlaanderen

Organisatie in samenwerking met Sig vzw.

Sprankel Oost-Vlaanderen wil ook in 2017 ouders en leerkrachten informeren
en ondersteunen in hun zoektocht om kinderen de beste ontwikkelingskansen
te geven. We blijven positief... maar er is nog werk aan de winkel.

Blijf lid of word lid en help ons anderen te helpen.


Geef een affiche af of hang ze op een zichtbare plaats. Klik hier: affiche

Meer info: oost-vlaanderen@sprankel.be

Wens je geen nieuwsbrief meer te ontvangen, dan kan je uitschrijven{/unsubscribe}