Nieuwsbrief Sprankel Oost-Vlaanderen_2016_oktober
alt


Afdeling provincie Oost Vlaanderen

!  HERINNERING  !

 

MAANDAGAVOND  24 oktober 2016  om 20 uur  in  Gent

Omgaan met leerstoornissen in het secundair onderwijs”

 

Inès Calliauw, linguïste, neurolinguïste, dyslexiedeskundige

Expertisecentrum Dyslexie (ECD)


Jongeren ondervinden in het secundair vaak meer problemen van hun leerstoornis. De redenen hiervoor zijn velerlei: de verwerking van grotere hoeveelheden leerstof, het aanleren van meerdere talen, het hoger werktempo, het omgaan met verscheidene vakken, het opnemen van leerstof in het geheugen. Niet alle kinderen met een leerprobleem worden in het basisonderwijs gediagnosticeerd. Dyslexie of dyscalculie kan soms pas in het middelbaar echt de kop opsteken. Ook leerlingen in het beroeps- of technisch onderwijs kunnen veel hinder ondervinden indien hun leerstoornissen niet onderkend worden.


We bekijken of jongeren met dyslexie in het beroeps-, technisch, kunst- en algemeen secundair onderwijs baat hebben bij een uitgebreide diagnose en zo nodig bij een zorgtrajectbegeleiding.


Plaats: CC Meulestede, Meulestedesteenweg 515, Gent

Inschrijven verplicht: www.sig-net/breed publiek/code 300

5 euro aan de ingang/ Leden Sprankel gratis

In samenwerking met Sig

Voor meer info, klik hier
Affiche
Activiteitenkalender
Dit is een automatische e-mail. Gelieve hier niet op te antwoorden.