Nieuws van Sprankel Limburg

Untitled Document


Afdeling provincie Limburg
 

"Dyscalculie? Daar hadden we niet op gerekend!"

Op dinsdag 24 09 2013  om 20u

Infoavond met Ellen Meersschaert

Logopediste met expertise op het vlak van Dyscalculie en Dyslexie

Code - Expertisecentrum van  Thomas More | Gezondheid en Welzijn. Associatie  KU LEUVEN

Let op: dit gaat niet door op volgend adres:
Limburgs Universitair Centrum    Campus Diepenbeek zaal H3      Agoralaan, 3590 Diepenbeek
Maar wel te:

CULTUURCENTRUM  - KUNSTLAAN 5   -  HASSELT  in zaal 3

Doel na deze avond:

Weten de deelnemers wat het betekent voor kinderen om dyscalculie te hebben.

Weten de deelnemers hoe ze een kind met dyscalculie kunnen ondersteunen,

zowel thuis, op school als in een therapeutische setting.

Inhoud:

Dyscalculie is een leerstoornis die ongeveer even vaak voorkomt als dyslexie, maar veel  minder bekend is.

Toch kan de inpact van dyscalculie zeer groot zijn.

Tijdens deze infoavond bekijken we de inpact van dyscalculie op het schoolse leven en op het dagelijkse leven.

Op basis van deze inzichten geven we aanknopingspunten mee voor begeleiding.

We bespreken :

- hoe ouders deze kinderen thuis kunnen ondersteunen

- hoe leerkrachten kunnen omgaan met dyscalculie in de klas

- en welke elementen voor hulpverleners cruciaal zijn binnen een rekentherapie

Voor meer info, klik hier
  Bijlagen
limburg 2013 24 09 affiche.doc