Sprankel vzw Limburg december 2012


                                                                                                                    


                                                                                                             

                                                                                                               November / december 2012 

Geachte,

 Onze volgende activiteit op 26 11 2012 betreft een praatcafé met als titel:

 "Gespreksavond met ouders over rekenproblemen " 

 Enkele keren per jaar organiseren we een avond specifiek voor mensen die eens willen praten met lotgenoten.Hun problemen toetsen aan die van anderen, en bespreekbaar maken!

Telkens weer kregen we zeer tevreden deelnemers, die hun ervaringen uit de directe omgeving konden vergelijken en bespreken in een gemoedelijke sfeer, en alzo een beetje opgelucht naar huis gingen, uitziend naar een volgende samenkomst.

Deze keer gaan we iets verder.We bespreken nl. behalve de algemene leerproblemen ook specifiek de rekenproblemen.Daarbij gaan we onze vragenronde voor de volgende vergadering op 03 12 2012 voorbereiden.

Op 03 12 2012 krijgen we Valérie Van Hees op bezoek, om ons uitgebreid te begeleiden bij dyscalculie.Zij is een van de medewerkers aan de CD “Proef op de som - studeren met dyscalculie” en aan de hand van deze CD zal zij ons deze voordracht brengen.    

Voelt u zich geroepen, of kent u mensen uit uw omgeving of kennissenkring, aarzel dan niet !

Intekenen kan via onze website www.sprankel.be

 

Met vriendelijke groeten

 

Namens SPRANKEL Limburg 

 

U krijgt deze mail omdat u in de lijst van nieuwsbrieven van Sprankel Limburg staat.Uw gegevens worden enkel en alleen bij Sprankel Limburg gebruikt en worden in geen geval doorgegeven.Wilt u in de toekomst geen nieuwsbrief meer ontvangen gelieve ons dan te mailen op Sprankellizette@skynet.be

 

  


 

.

Voor meer info, klik hier Bijlagen
limburg 2012 26 11 affiche.doc