Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

Oost-Vlaanderen

1 02/10/2017 HET ONTWIKKELENDE KINDERBREIN; uitdagingen op vlak van veerkracht en leermogelijkheden. 863
2 24/10/2017 DYSCALCULIE - Hoe kan je als ouder concreet helpen? Tips voor het basisonderwijs. 782

rbdjav