Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

AfdrukkenE-mailadres

'Voorleessoftware voor leerlingen met leesbeperkingen'

Voorleessoftware voor leerlingen met leesbeperkingen.

Eén van de redelijke aanpassingen voor onze kinderen en jongeren met leesbeperkingen is het gebruik van voorleessoftware.

0nderwijsminister Hilde Crevits maakt geld vrij om àlle scholen te voorzien van computerprogramma’s die leesondersteuning bieden aan leerlingen die er nood aan hebben (persbericht 13 oktober 2017).

ADIBib, een project van Eureka, stelt al jaren digitale boeken beschikbaar voor kinderen/jongeren met een leesbeperking. Ze gaan nu een stap verder en coördineren het ter beschikking stellen van gratis software.

Zowel de school, ouders als logopedisten kunnen een kind/jongere aanmelden vanaf 15 november 2017 op 'Lees voor Vlaanderen”.   Zij kunnen bij de registratie een keuze maken uit diverse softwarepakketten i.e.
- Alinea ,
- Kurzweil 3000
- Sprintplus of
- Textaid
De leerling krijgt een gratis weblicentie. Deze kan elk schooljaar vernieuwd worden.
De registratie is kindgebonden.

 

Wie komt in aanmerking voor een gratis abonnement?

De doelgroep is ruimer dan leerlingen met dyslexie of een leerstoornis. Het gaat om voorleessoftware en niet om dyslexiesoftware.

Alle leerlingen uit het gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, en die beantwoorden aan volgend profiel komen in aanmerking:

  • Leerlingen met een attest dyslexie (ernstige leesproblemen)
  • Leerlingen met een attest dyspraxie (ernstige schrijfproblemen)
  • Leerlingen in het gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag
  • Leerlingen met een (inschrijvings)verslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod
  • Leerlingen met een ADIBib-attest van het CLB. Dat attest is bedoeld voor jongeren die buiten de bovenstaande doelgroepen vallen maar die wel zinvol gebruik kunnen maken van ADIBoeken en voorleessoftware. Door de auditieve ondersteuning kunnen zij beter omgaan met schriftelijke instructies en teksten.

Komen niet in aanmerking: cursisten uit het volwassenenonderwijs, studenten uit het hoger onderwijs en jongeren die huisonderwijs volgen. Zij kunnen wel gratis ADIBoeken gebruiken maar moeten zelf de voorleessoftware aankopen of daarvoor een beroep doen op het beleid van hun onderwijsinstelling.

Laatst aangepast op nov132017
rbdjav