Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

AfdrukkenE-mailadres

GON en ION worden vervangen door Ondersteuningsmodel

 

Vanaf 1 september 2015 is het M-decreet van toepassing in alle scholen, zowel van het basisonderwijs als van het secundair onderwijs.

Hiermee wordt een nieuwe stap gezet naar meer inclusie voor leerlingen met ‘specifieke onderwijsbehoeften’ en naar een recht op redelijke aanpassingen voor wie dit nodig heeft.

 

Per 1 september 2017 komt er nu een ondersteuningsmodel als 2e luik en vervolg op dit M-decreet. Immers de regelgeving en financiering van GON (geïntegreerd onderwijs) en ION (individueel onderwijs) waren nog niet aangepast.

 

Het werd een moeizaam proces van onderhandelen met de onderwijskoepels en –vakbonden. Intussen vernamen we dat alles beslist is en reeds gestemd in de parlementaire commissie onderwijs op 23 mei zonder de ouders, leerlingen en/of ouderverenigingen er nog bij te betrekken. Dit betreurt Sprankel vzw ten zeerste.

De plenaire beslissing in het Vlaams Parlement volgt ergens in juni. Dan pas vertrekken concrete omzendbrieven met instructies naar de scholen. Ruim laat, vinden wij. En er is uiteraard veel ongerustheid zowel bij schooldirecties als bij ouders.

 

Steunpunt voor Inclusie vzw houdt ons zo goed mogelijk op de hoogte via zijn Nieuwsbrief (mei en extra brief juni+ update , extra update juli 2017 ).

Klik ook eens door naar het artikel in Klasse en de powerpoint die bedoeld is voor informatie aan de directies van scholen (even geduld, hij laadt zeer traag op).

Bij het artikel in Klasse is er mogelijkheid om te reageren en commentaar te leveren.

Voel je vrij om dat effectief te doen.

Het is zeer belangrijk dat er ook reacties komen vanuit de ouders van kinderen waar Sprankel voor staat (normaal begaafd maar wel met specifieke onderwijsbehoeften en niet altijd zo opvallend of duidelijk zichtbaar).

 

 

 

 

klik hier

Laatst aangepast op juli042017
rbdjav