Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

AfdrukkenE-mailadres

bachelorproef enquête

Beste ouders & Sprankelleden,

Graag had ik mij even voorgesteld. Ik ben Annouska Ingels, een laatstejaarsstudente in de opleiding ‘Bachelor in de logopedie’ te Vives Brugge. In het laatste academiejaar krijgen we de opdracht om een eindwerk te schrijven.

In mijn onderzoek wil ik nagaan hoe ouders van kinderen met leerproblemen de samenwerking met de logopedist ervaren. Daarom heb ik een digitale enquête uitgewerkt rond drie topics: relationele/affectieve component, informatieverstrekking en participatie/gezamenlijke besluitvorming.

Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat ik zelf veel belang hecht aan een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen om de therapie op maat van de cliënt te kunnen afstemmen. Binnen de hulpverlenging komt de nadruk ook steeds meer te liggen op de hulpvraag van de cliënt en zijn omgeving. Omdat ik die samenwerking zo belangrijk vind, heb ik een enquête opgesteld om die ervaringen in kaart te brengen. Zo wil ik een zicht krijgen op eventuele tekorten die jullie nog ervaren met betrekking tot de logopedische samenwerkingsrelatie. Uiteindelijk wil ik met jullie antwoorden een aantal concrete tips formuleren voor logopedisten/therapeuten in het werkveld. De informatie die ik bekom wil ik ook ten harte nemen voor wanneer ik zelf in het werkveld treed.

Graag had ik u gevraagd om onderstaande enquête in te vullen.

Voor het welslagen van het onderzoek, is het noodzakelijk dat u alle vragen invult.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten en de verwerking gebeurt volstrekt anoniem.

Alvast bedankt voor uw tijd en moeite

enquête: https://limesurvey.vives.be/surveystudent/index.php/632752/lang-nl

Laatst aangepast op apr172017
rbdjav