Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

AfdrukkenE-mailadres

Dyslexie, dyscalculie, ‘flutlabels’ of verheldering van neurobiologische ‘drempels’?

In de nasleep van polariserende meningen zoals ‘dyslexie/dyscalculie is het gevolg van slecht onderwijs ’, ’ het gaat het om flutlabels’ … is er nood aan een feitengebaseerd contradiscours. Een recente meta-analyse toonde nogmaals aan dat dyslexie een biologische basis heeft.  Verschillende studies toonden ook bij dyscalculie verminderde brein functie, verminderde grijze en witte massa en deficieten in het brein metabolisme aan. Daarnaast bleek een genetische dispositie. Ondanks het feit dat leerstoornissen niet zeldzaam zijn, blijven tal van misvattingen en vooroordelen over deze neurobiologische ontwikkelingsstoornissen bestaan. Tijd dus om wat feiten over deze ‘drempels’ en de ‘zin van redelijke aanpassingen’ op een rijtje te zetten.

Gespreksavond met Prof. Annemie Desoete (UGent en Arteveldehogeschool)

Maandagavond 15 mei 2017
Uur? 20:30-22:00
Waar? Zebrastraat 32, 9000 Gent. NED KAHN / NEW ZEBRA
Inkom? Voorafbetaling online 8€, kassa 10€, studenten 5€
Met aanwezigheidsattest 20€
Reservatie verplicht
Laatst aangepast op mrt152017
rbdjav