Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

Men meldt ons

1 gratis voorleessoftware 3
2 Uitnodiging M decreet 59
3 GON en ION worden vervangen door Ondersteuningsmodel 2067
4 bachelorproef enquête 602
5 Onderzoek naar het leesplezier van lagereschoolkinderen 432
6 Sensotec: Infosessies hulpmiddelen Dyslexie oktober 2017 207

rbdjav