Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

Men meldt ons

1 Aan de slag met voorleessoftware in je school - infosessies 91
2 'Voorleessoftware voor leerlingen met leesbeperkingen' 355
3 volg Sprankel West-Vlaanderen op sociale media 115
4 GON en ION worden vervangen door Ondersteuningsmodel 2603

rbdjav