Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

Men meldt ons

1 bachelorproef enquête 172
2 Onderzoek naar het leesplezier van lagereschoolkinderen 138
3 Infosessie 'Kraks @ De Krook: Wat als lezen geen kinderspel is?' 174
4 Dyslexie, dyscalculie, ‘flutlabels’ of verheldering van neurobiologische ‘drempels’? 184
5 Sensotec: Infosessies hulpmiddelen Dyslexie maart 2017 161
6 Dyslexieonderzoek 5é KU Leuven 271

rbdjav