Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

Men meldt ons

1 bachelorproef enquête 128
2 Onderzoek naar het leesplezier van lagereschoolkinderen 100
3 Infosessie 'Kraks @ De Krook: Wat als lezen geen kinderspel is?' 131
4 Dyslexie, dyscalculie, ‘flutlabels’ of verheldering van neurobiologische ‘drempels’? 134
5 Sensotec: Infosessies hulpmiddelen Dyslexie maart 2017 123
6 Dyslexieonderzoek 5é KU Leuven 227

rbdjav