Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

Men meldt ons

1 GON en ION worden vervangen door Ondersteuningsmodel 1760
2 bachelorproef enquête 516
3 Onderzoek naar het leesplezier van lagereschoolkinderen 372

rbdjav