Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

Men meldt ons

1 GON en ION worden vervangen door Ondersteuningsmodel 1352
2 bachelorproef enquête 421
3 Onderzoek naar het leesplezier van lagereschoolkinderen 304

rbdjav