Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

Limburg

1 17/01/2017 Kinderen en vreemde talen. Praktisch en concreet ! 1307
2 20/03/2017 Motiveren en persoonlijkheid bij kinderen (met praktische handvaten) ! 1135

rbdjav